Fuchsia Agency Fuchsia Agency

許岑葦出席 Wave Shine 松高快閃店活動

dsc01285

 

Wave Shine 於今日在松高微風推出比基尼快閃店

現場更請到女神許維恩站台一日店長。媒體大陣仗拍攝採訪!

熱愛比基尼的許岑葦,也受到品牌邀約參與了此次活動!

現場五顏六色的比基尼款式,繽紛的讓人荷包大失血。

 

dsc01283

 

dsc01269

 

dsc01288

 

dsc01293

 

 

 

黃泱綾 YSL BEAUTY NIGHT OUT 台北巡迴派對

於2017年1月20~21日於松山菸廠一號倉庫

盛大舉辦的「 YSL BEAUTY NIGHT OUT」

活動首日吸引到了大批的藝人、模特兒、部落客到場共襄盛舉

整場宛如一個大型粉紅色炫光派對

dsc00351

 

dsc00353

dsc00360

 

dsc00352

dsc00363

 

dsc00362

 

dsc00368

 

dsc00387